محمد مهدی  امام جمعه

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد مهدی امام جمعه

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی قزوین
علوم پزشکی قزوین
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : محمد مهدی امام جمعه آخرین مدرک تحصیلی : دکترا - PHD
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mohammad Mahdi Emamjomeh تاریخ تولد : 1346/07/01
دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت رشته تخصصی : مهندسی بهداشت محیط
آدرس محل کار : قزوین

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
دکترای تخصصی بهداشت محیطدکترا - PHD1375دانشگاه Wollongong استرالیا

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
معاون پژوهشی دانشکدهدانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده بهداشت1386/07/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی کارایی سیستم ترکیبی جذب، الکتروشیمیایی(ECF)، و فیزیکی جهت تصفیه پساب کارواش (پایان نامه کارشناسی ارشد)-کد اخلاق دریافت کرده است مجري اصلي/استاد راهنما اول15
2تعیین وضعیت بهداشت محیط خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین (طرح دانشجویی) مجري اصلي/استاد راهنما اول12
3ارائه مدل پویای مدیریت منابع آب در استان قزوین (پایان نامه کارشناسی ارشد)-کد اخلاق دریافت کرده است استاد مشاور12
4تعیین وضعیت بهداشت محیط خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین (طرح دانشجویی) مشاور آماری12
5بررسی وضعیت بهداشتی نانوائی‌ها در شهرستان قزوین مجري اصلي/استاد راهنما اول91374/09/151375/06/15
6بررسی و تعیین مقدار فلوراید در آب آشامیدنی قزوین 78-77 مجري اصلي/استاد راهنما اول71377/07/011378/02/17
7بررسی مقدار یون نیترات در آب آشامیدنی قزوین مجري اصلي/استاد راهنما اول191379/03/011380/09/27
8بررسی وضعیت آموزشی دوره کاردانی رشته بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 81-80 مجري اصلي/استاد راهنما اول241380/05/201382/05/28
9بررسی نحوی مدیریت تفکیک پسماند از مبدا در شهر قزوین و مقایسه آن با چند شهر داخلی در سال 89 مجري اصلي/استاد راهنما اول21389/07/241389/10/14
10حذف COD از فاضلاب شرکت هنکل توسط فرآیند انعقاد الکتریکی (EC) مجري اصلي/استاد راهنما اول11389/10/141389/12/11
11حذف کدورت توسط روش انعقاد الکتریکی (EC) در فاضلاب صنعتی شرکت ایران کانسار مجري اصلي/استاد راهنما اول11389/10/141389/12/11
12بررسی شیوع بیماری های تنفسی و تغییرات حجم های ریوی ساکنین شهر آبیک مجري اصلي/استاد راهنما اول121389/11/01
13ارزیابی سوالات چهارجوابی رشته های بهداشتی دانشکده بهداشت با تاکید بر ساختار سوالات در نیمسال اول سال تحصیلی 88 - 89 مجري اصلي/استاد راهنما اول51390/05/04
14بررسی کاهش COD از پساب آب صابون مصرفی در صنایع با استفاده از فرآیند انعقاد الکتریکی (EC) مجري اصلي/استاد راهنما اول41390/08/031390/12/16
15بررسی غلظت نیترات در آب آشامیدنی بخش خرمدشت و ارائه راه های پیشنهادی جهت حذف یا کاهش آن مجري اصلي/استاد راهنما اول41390/08/031390/12/16
16بررسی حذف نیترات از منابع آب توسط فرآیند انعقاد الکتریکی (EC) مجري اصلي/استاد راهنما اول21390/08/031390/10/06
17بهینه سازی حذف سرب از فاضلاب صنعتی با استفاده از جاذب طبیعی کیتین دار (طرح دانشجویی) مجري اصلي/استاد راهنما اول91395/03/251395/11/30
18ارزیابی بازیابی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقوی (PAHs) از منابع آب شرب توسط دستگاه مبتنی بر فاز جامد (طرح هیأت علمی) همکار121396/07/01
19بررسی آگاهی، نگرش و رفتار دستیاران دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در زمینه کنترل عفونت و اصول بهداشت محیط (طرح دانشجویی) مجري اصلي/استاد راهنما اول81396/07/201397/03/20
20بررسی میزان فعالیت فیزیکی و ارتباط آن با میزان فشار و چربی خون در پرسنل شهرداری قزوین در سال 1396 (طرح دانشجویی) مجري اصلي/استاد راهنما اول41396/12/081397/06/08
21بررسی کارایی سیستم ترکیبی جذب، الکتروشیمیایی(ECF)، و فیزیکی جهت تصفیه پساب کارواش (طرح هیأت علمی پایان نامه) مجري اصلي/استاد راهنما اول101397/03/011398/09/01
22بررسی راندمان حذف فنل از پساب کارواش توسط فرایند انعقاد شناورسازی الکتریکی (طرح دانشجویی) مجري اصلي/استاد راهنما اول81397/09/271398/07/27
23بررسی حذف رنگ و بار آلی از فاضلاب صنایع چاپ و بسته بندی با تصفیه ترکیبی انعقاد الکتریکی – ته نشینی (طرح هیأت علمی پایان نامه) مجري اصلي/استاد راهنما اول121397/12/01
24امکان سنجی حذف فنل از پساب مصنوعی در طی بهره برداری از بیوراکتور غشایی بی هوازی ( Anaerobic membrane Bioreactor) در دمای مزوفیل (طرح هیأت علمی دانشگاه) استاد مشاور51397/12/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1بهینه سازی حذف سرب از منابع آبی به کمک فرایند الکترو کواگولاسیون بروش مدل سطح پاسخایندکس شده سطح یک – ISIDESALIN WATER TREAT139457april1.173
2ارزیابی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی الوند قزوین جهت تخلیه به محیط زیست و استفاده مجدد از آنایندکس شده سطح سه – scopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences139526145
3مقاله مروری استفاده از کرم های خاکی و ابزی برای کاهش لجن تولیدی: یک فن آوری های نوآورانه سازگار با محیط زیستایندکس شده سطح یک – ISI ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1397991.874
4بهینه سازی کارایی حذف نیترات ومصرف انرژی با استفاده از فرایند تک قطبی انعقاد الکتریکی و مدل سازی آن به روش سطح پاسخایندکس شده سطح یک – ISI ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----139614371.125
5اشتباه ساختاری در مقاله حذف فلوراید از آب های اشامیدنی به کمک روش انعقاد الکتریکی به لحاظ ازمایشگاهی، اماری و اقتصادیایندکس شده سطح یک – ISIJournal of Environmental Management13962012014.01
6بررسی غلظت نیتریت و نیترات در اب های زیرزمینی آشامیدنی شهر شیراز- بررسی یک مدل ریاضیایندکس شده سطح یک – ISIIRAN J PUBLIC HEALTH13964690.768
7اصلاحیه مقایسه عملکرد اکسیداسیون آندیک و الکتروکواگولاسیون به عنوان فرآیندهای بدون الودگی برای تخریب الکتریکی کاتالیزوری رنگ Diazo اسید قهوه ای 14 در محیط آبیایندکس شده سطح یک – ISIJ HAZARD MATER139634320186.065
8ارزیابی اقتصادی حذف نیترات به کمک روش انعقاد الکتریکی.: بهینه سازی توسط مدل تاگوچیایندکس شده سطح یک – ISI ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----13961760.573
9Optimization of interpolation method for nitrate pollution in groundwater and assessing vulnerability with IPNOA and IPNOC method in Qazvin plainایندکس شده سطح یک – ISIJournal of Environmental Health Science and Engineering139623150.338
10تاثیر درجه حرارت و فشار روی حذف فلوراید از ابهای زیرزمینی با استفاده از فرایند نانو فیلتراسیونایندکس شده سطح سه – scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران139627156
11یک مطالعه دوستدار زیست محیطی برای تصفیه فاضلاب بهداشتی جوامع کوچکایندکس شده سطح یک – ISIDESALIN WATER TREAT139694941.631
12ارزیابی جریان متناوب و مستقیم روی حذف نیترات به کمک روش پیوسته انعقاد الکتریکی: ارزیابی اقتصادی و محیط زیستی به روش سطح پاسخایندکس شده سطح یک – ISIJournal of Environmental Management1397152304.005
13استفاده از انعقاد الکتریکی بعنوان یک تکنولوژی زیست محیطی برای حذف فسفات از اب رودخانه هاایندکس شده سطح یک – ISISeparation and Purification Technology13972172173.927
14مقاله مروری مدیریت شیرابه درمحل دفن زباله ها در ایران: ارزش گذاری، ویژگی ها و رویکردهای زیست محیطیایندکس شده سطح یک – ISIEnvironmental Chemistry Letters13981713.125
15بررسی اثر پارامترهای مستقل و وابسته در حذف عناصر مختلف با استفاده از روش نانوفیلتراسیون برای تصفیه اب های زیرزمینیایندکس شده سطح یک – ISI ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1389940.0
16تصفیه فاضلاب شستشوی خودروها بکمک یک سیستم تصفیه ترکیبی دوستدار زیست محیطیایندکس شده سطح یک – ISI ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----139816020191.234
17کارایی فرآیند هیبریدی انعقاد الکتریکی، ته نشینی و فیلتراسیون جهت حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و کدورت از پساب صنایع کارواش: بهینه سازی با روش سطح پاسخایندکس شده سطح سه – scopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences139829174
18بررسی وضعیت بهداشتی نانوایی ها در شهرستان قزوینعلمی پژوهشی 2
19مطالعه کارایی سیستم F.A.S‌ در مقیاس پایلوت برای تصفیه فاضلاب کارخانه شیر پاستوریزه تهران 1
20 Electrocoagulation/flotation (ECF) technology as a process for denitrification in water and wastewater treatment
21Immune response measured in human volunteers vaccinated with autoclaved Leishmania major vaccine mixed with low dose of BCG
22Effects of calcium ion on enhanced defluoridation by Electrocoagulation/flotation (ECF) process
23Speciation and Mechanisms of Defluoridation by an Electrochemical Method
24),"An empirical model for defluoridation by batch monopolar electrocoagulation/flotation (ECF) process
25" Review of pollutants removed by Electrocoagulation and Electrocoagulation/flotation processes"
26Use of electrocoagulation (EC) as an alternative method to chemical coagulation in water treatment
27Fluoride removal by a continuous flow electrocoagulation reactorایندکس شده سطح یک – ISI 2.1
28Analysis and the understanding of fluoride removal mechanisms by an electrocoagulation/flotation (ECF) processایندکس شده سطح یک – ISI
29Application of linear discriminant analysis and Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared microspectroscopy for diagnosis of colon cancerایندکس شده سطح یک – ISI 2
30Share of Nations in 37 International Public Health Journals: An Equity and Diversity Perspective towards Health Research Capacity Building 4

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1بررسی آلودگی صوتی در شهر قزوین در تابستان سال 1389 پوستر

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان