فاطمه  سمیعی راد

 فعالیت های پژوهشی

 

فاطمه سمیعی راد

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی قزوین
علوم پزشکی قزوین
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : فاطمه سمیعی راد آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Fatemeh Samieirad تاریخ تولد :
دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی رشته تخصصی :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی هیستوپاتولوژیکی اثرات دوزهای مختلف پروپولیس در کبد موش سوری مجري اصلي/استاد راهنما اول0
2بررسی یافته های بالینی،سونوگرافی وهیستوپاتولوژیکی توده های تخمدانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر، 86-95 مجري اصلي/استاد راهنما اول373
3اثر مصرف موضعی اسید فولویک بر روی ترمیم زخم در موش سفید صحرایی نر مجري اصلي/استاد راهنما اول10
4ارتباط WBC، ESR، CRP و نوتروفیل بند ناف نوزادان با سپسیس در ده روز اول زندگی نوزادان متولد شده در بیمارستان کوثر قزوین.(مرکز تحقیقات رشد کودکان) همکار12
5بررسی بیوشیمیایی هپاتوتوکسیسیتی پروپولیس بر روی کبد موش صحرایی نر مجري اصلي/استاد راهنما اول9
6بررسی روند هیستوپاتولوژیک ترمیم سوختگی درجه دو با استفاده از غشاء آمنیون در موش صحرایی مجري اصلي/استاد راهنما اول61390/10/07
7بررسی اثر ژل رویال بر زخم معده ناشی از اسید استیک در موش صحرایی مجري اصلي/استاد راهنما اول221394/10/151395/10/15
8بررسی بیان و متیلاسیون پروموتور ژنهای CXX1 وMyoD1 در بلوک های بافتی بیماران مبتلا به سرطان پستان همکار181396/05/01
9اثر مصرف موضعی همزمان فولویک اسید و هویک اسید بر روی ترمیم زخم در موش سفید صحرایی نر مجري اصلي/استاد راهنما اول101396/10/01
10بررسی جهش ژن های KRAS، NRAS، BRAF، PIK3CA و PTEN در نمونه های بافتی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک (مربوط به مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی) مجري اصلي/استاد راهنما اول121396/11/01
11بررسی مقاومت به آمینوگلیکوزید ها در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا جمع آوری شده از بیمارستان سوختگی شهید مطهری تهران (مربوط به مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی) مجري اصلي/استاد راهنما اول141396/11/01
12بررسی ارتباط بروز زردی وکاهش وزن در نوزادان مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین استاد مشاور201397/01/011398/08/17
13بررسی پلیمورفیسمهای ژنهای سیتوکرومP450و VKORC1 در بیماران قلبی _ عروقی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر قزوین مجري اصلي/استاد راهنما اول01397/12/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1ا رتباط خودکارامدی زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی با پیامدهای نامطلوب زایمانی و نوزادی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوینسال 1392 ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----139323
2مقایسه تاثیر دو روش اموزشی احیای نوزادان بر اگاهی و عملکرد کارکنان بالینی در مرکز اموزشی کوثر قزوینعلمی پژوهشی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----139252
3بررسی تأثیر مراقبت آغوشی مادر و نوزاد بر روی پیامدهای نوزادی در نوزاد نارسایندکس شده سطح پنج – SID ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1395245
4اثر مصرف خوراکی نانو ذرات نقره روی فاکتورهای بیوشیمیایی خون مو شهای صحرایی نرایندکس شده سطح پنج – SIDپژوهش در پزشکی1395404
5Primary Ovarian Ectopic Pregnancy: A Case Reportایندکس شده سطح پنج – SIDSocial health and behavior139541
6Microbiologic and histopathological findings of osteomyelitis in diabetic patientsایندکس شده سطح سه – scopusComparative Clinical Pathology1395264
7Comparing Lavage of the Peritoneal Cavity with Lidocaine, Bupivacaine and Normal Saline to Reduce the Formation of Abdominal Adhesion Bands in Ratsایندکس شده سطح یک – ISIMalaysian Journal of Medical Sciences13962430.0
8Primary form of malignant melanoma in an ovarian mature cystic teratoma: case report and literature reviewایندکس شده سطح سه – scopusComparative Clinical Pathology1395264
9Primary typical pulmonary carcinoid tumor: an incidental findingایندکس شده سطح سه – scopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1397271
10The coexistence of ovarian dysgerminoma and normal intra-uterine pregnancy presented with acute abdominal painایندکس شده سطح سه – scopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1396271
11An association study between CHEK2 gene mutations and susceptibility to breast cancerایندکس شده سطح سه – scopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1396264
12Endobronchial lipoma, the initial evaluation and appropriate managementایندکس شده سطح سه – scopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1397266
13Primary form ofmalignantmelanoma in an ovarian mature cystic teratoma: case report and literature reviewایندکس شده سطح سه – scopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1396264
14Mesenteric cystic lymphangioma: a case reportایندکس شده سطح سه – scopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1396272
15Microbiologic and histopathological findings of osteomyelitis in diabetic patientsایندکس شده سطح سه – scopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1396264
16Rare case of primary thyroid lymphoma of the thyroid glandایندکس شده سطح سه – scopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1397271
17بررسی مقایسهای یافتههای سونوگرافی و آسپیراسیون سوزنی ظریف در تشخیص گرههای تیروئیدی بیماران مراجعهکننده به مراکز درمانی شهر قزوینایندکس شده سطح چهار – Chemical Abstract ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1396124
18مقایسه اثر استفاده از پرد ههای جفتی تنها یا در همراهی با سیلور سولفادیازین درترمیم سوختگی مو شهای صحراییایندکس شده سطح چهار – Chemical Abstract ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1397242
19Relationship Between Obesity, its Associated Risk Factors and Infertility in Womenایندکس شده سطح چهار – Embase ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----139727105
20Prevalence of Dermatologic Manifestations Among Patients on Chronic Hemodialysis: Single Center Studyایندکس شده سطح سه – scopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1397152
21Risk Factors in Early Arteriovenous Fistula Failureایندکس شده سطح سه – scopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1397152
22Comparing Lavage of the Peritoneal Cavity with Lidocaine, Bupivacaine and Normal Saline to Reduce the Formation of Abdominal Adhesion Bands in Ratsایندکس شده سطح یک – ISI ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1396243
23بررسی تعیین شدت پره اکلامپسی بب پروتئین واکنشی سرم مبدران )hs-CRP ( سی حسبسیت ببلاایندکس شده سطح چهار – Chemical Abstract ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1396257
24Effect of acacia honey-impregnated placenta membrane on pain ...ایندکس شده سطح سه – scopusComparative Clinical Pathology13972760.0
25وجود همزمان سرطان پاپیلری تیرویید و سرطان هرتل سل در یک بانوی ایرانی ، در زمینه بیماری هاشیموتوایندکس شده سطح دو – Medline/Pub MedIranian Journal of Pathology1398144
26ارتباط چاقی با عوامل خطر ساز بیماری های قلبی و عروقی در زنان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران
27اثرات روتین در توسعه کیندلینگ و بازیابی حافظه در موش
28Correlation of obesity and cardiovascular diseases risk factor in girls
29The effects of rutin on the development of pentylenetetrazole kindling and memory retrieval in ratsایندکس شده سطح یک – ISI

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1correlation of fine needle aspiration cytology and frozen section biopsies in the diagnosis of thyroid nodulesیازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایرانتهرانپوستر
2Accuracy frozen sections examination in diagnosis of thyroid nodules6th international Iranian Congress Laboratory & clinicبرج میلادپوستر1392
3چاقی و افزایش بیان HER2 فاکتوری جهت تعیین پیش آگهی بد سرطان پستانهمایش سراسری تغذیه و فعالیت های فیزیکی در بیماری های متابولیک و چاقی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
4پروتئومیکس پیشرو در مرزهای ژنومیکسدومین کنگره بین المللی و هفتمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی - ایرانتهران
5Prognosis of breast concer in obese womenدومین کنگره پیشگیری و درمان چاقیتهران
6ارزش تشخیصی لاکتات دهیدروژناز وکراتینین مایع مهبلی در تشخیص پارگی زودرس پرده های جنینی
7'Correlation of obesity and cardiovascular diseases risk" The 2009 Congress of ASEAN Federation of Endocrine Societies.THAILAND
8The new laboratory Approachs to Diagnosis of Gastric Cancerthe 4th International & 9th National Congress on Quality Improvemet in Clinical LaboratoriesTehran- Iran

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان