سیده زهرا  حسینی گل افشانی

 فعالیت های پژوهشی

 

سیده زهرا حسینی گل افشانی

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی قزوین
علوم پزشکی قزوین
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : سیده زهرا حسینی گل افشانی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا - PHD
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : zahra hoseinigolafshani تاریخ تولد :
دانشکده/محل خدمت : رشته تخصصی :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تاثیر اجرای پروفایل پلکانی جریان مایع دیالیز و افزایش جریان خون بر کفایت همودیالیز مجري اصلي/استاد راهنما اول6
2بررسی ارتباط رشد پس از سانحه، معنای زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران دچارسکته قلبی: قزوین 1397 مجري اصلي/استاد راهنما اول11
3بررسی تاثیراجرای بسته آموزشی مهارت جرات ورزی بر جسارت سازگارانه و پرخاشگرانه پرستاران مجري اصلي/استاد راهنما اول5
4طراحی ابزار حسابرسی مراقبت های پرستاری همودیالیز مجري اصلي/استاد راهنما اول12
5بررسی نقش گرایش به مهارتهای تفکر انتقادی و سبک های شناختی و یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین مجري اصلي/استاد راهنما اول9
6مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ها در پرستاران بخش های ویژه و عمومی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1395 مجري اصلي/استاد راهنما اول6
7بررسی مقایسه ای پیامد های مراقبت از بیماران در حال احتضار بر پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های شهر قزوین مجري اصلي/استاد راهنما اول133
8بررسی تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر کیفیت خواب زنان باردار پرخطر مجري اصلي/استاد راهنما اول121396/07/011396/10/10
9عوامل استرس زا و راهبردهای مقابله ای دربیماران همودیالیزی شهر قزوین مجري اصلي/استاد راهنما اول81396/11/011397/07/01
10بررسی عوامل پیشگویی کننده رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به سرطان پستان 1396 مجري اصلي/استاد راهنما اول81396/11/041397/07/04

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1نقش جنس،وضعیت اقتصادی -اجتماعی و حمایت اجتماعی در پیش بینی درک از پیری در سالمندانایندکس شده سطح یک – ISI ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----13978710.881
2مراقبت از بیماران با زندگی نباتی در منزل : یک مطالعه گراندد تئوریایندکس شده سطح دو – Medline/Pub MedJournal of Caring Sciences139773
3اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه غربالگری اختلالات خواب در زنان باردارایندکس شده سطح سه – scopusIranian Journal of Epidemiology1398144
4ویژگی های روانسنجی نسخه ایرانی پرسش نامه ارزیابی تجربه مراقبت از بیمار در حال احتضارایندکس شده سطح یک – ISINursing in critical care1398121.173

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان